Palvelut

Värälän Murske palvelee niin kiviaineistoimituksissa kuin maansiirtotöissäkin. Oma kalusto mahdollistaa varmat ja joustavat toimitukset virka-ajan ulkopuolellakin.

 

Kiviainekset

 • kalliomurskeet
 • luonnonsorat
 • tienhoitomurskeet
 • maasuodatussepelit
 • salaojasepelit
 • imeytyskenttien sepelit
 • täytemaat
 

Maansiirtotyöt

 • erilaisten rakennusten pohjatyöt
 • kenttien ja alueiden pohjatyöt
 • kaivannot
 • tienpohjat

 

© Värälän Murske