Värälän Murske Oy

Värälän Murske palvelee jo viime vuosisadan puolelta peräisin olevalla ammattitaidolla. Yritys toimittaa kalliomursketta kaikkialle, mihin tarvitaan laadukasta täyttöä. Päätoimitusalueemme on Suurkouvola ja sen reuna-alueet.

Asiakaskunta ja kohteet:

  • rakennusliikkeet
  • yksityistaloudet (omakotitalot, muut rakennukset, kesämökit ym.)
  • kunnat ja kaupungit
  • tienhoitoyhdistykset

Maakale Oy ja AK-Louhinta ja kaivu Oy

Yritys on osa murske- ja maansiirtotöitä tarjoavaa yritysrypästä, johon kuuluvat Värälän Murskeen lisäksi Maakale Oy ja AK-Louhinta. Kokonaisuus mahdollistaa tehokkaan ja saumattoman yhteistyön eri työvaiheiden välillä.

   

 

© Värälän Murske